Düzeltme


Dergimizin “2022/2” sayısında basılan yazarlığını “Servet Kalyoncuo ve Özlem Ceyhan’ın” yaptığı “Hemovijilans ve Hemovijilans Hemşireliği”, http://dx.doi.org/10.29228/llnursing.63479 , Sayfa 128-141 olan makalede  yazarlar tarafından sehven bir hata yapıldığı iletilmiştir.  Söz konusu makalenin 137. sayfasında “Hemovijilans Hemşireliği Sertifikası vermektedir” ifadesinin silinerek, yerine sadece “Sertifika vermektedir” Şeklinde  yer alması kararlaştırılmıştır.

Saygılarımızla