Hemşirelik Eğitimi ve Anatomi

Author:

Number of pages: 15-24
Year-Number: 2020-1

Abstract

Canlı insan vücudunun sağlığını koruma ve hastalık durumunda iyileştirme görevini üstlenmiş olan hemşireler, insan vücudu üzerinde en çok uygulama yapan sağlık çalışanlarıdır. Hemşireler üzerinde çalışacakları canlının vücudunu en iyi şekilde bilmek ve öğrenmek zorundadırlar. Bu nedenle okul döneminde alınacak bilimsel temel hem diğer dersler için bir hazırlık hem de meslek hayatında yapacağı uygulama ve girişimler için bir altyapı oluşturacaktır. Bu bilimsel temelin oluşumunda ise anatomi vazgeçilmez derslerden biridir. Anatomi bilgisi hastanın fizik muayenesinin gerçekleştirilmesinde, doğru tanının konmasında ve ulaşılan bulguların hasta ve diğer sağlık personelleri ile paylaşılmasında önemli bir yere sahiptir. Sağlık alanında eğitim veren okullarda anatomi eğitiminin nasıl yapılması gerektiği, hedefe ulaşmak için hangi eğitim yöntemlerinin kullanılması gerektiği, anatomi eğitimine ayrılan zaman ve anatomi eğitiminin kimler tarafından verilmesi gerektiği gibi sorular hem Türkiye’de hem de dünyada halen tartışılmaktadır.

Bu makalede, anatomi eğitimi, hemşirelik eğitiminde anatominin yeri ve belirlenen sorunlar literatür eşliğinde incelenmiştir. 

Keywords

Abstract

Nurses, who have undertaken the task of protecting the health of the living human body and improving in case of illness, are the healthcare professionals who perform the most applications on the human body. Nurses must know and learn the body of the creature they will work on. For this reason, the scientific foundation to be taken during the school period will create a foundation for both the preparation for other courses and the applications and initiatives to be made in professional life. Anatomy is one of the indispensable lessons in the formation of this scientific basis. Knowledge of anatomy has an important role in performing the physical examination of the patient, making the correct diagnosis and sharing the findings with the patient and other healthcare professionals. How it should be done the training that anatomy education in schools in the health field, which training methods should be used to achieve this goal, as the anatomy education allotted time and anatomy education should be provided and by whom questions both in Turkey are still debated in the world.

In this article, anatomy education, the place of anatomy in nursing education and identified problems are examined in the light of literature.

Keywords