Doğum Ünitelerinde Ergonomi: Riskler, Etkiler ve Öneriler

Author:

Number of pages: 25-45
Year-Number: 2020-1

Abstract

Sağlık kurumları özellikle hastaneler çalışma ortamından kaynaklanan çeşitli tehlikelere sahip karmaşık yapılardır. Bu sistem içerisinde doğum üniteleri ise fiziksel, bilişsel ve örgütsel ergonomik risk faktörlerinin fazla olduğu birimler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte bu birimlerde ergonomi genellikle göz ardı edilmektedir. Doğum ünitelerinde ergonomik risk faktörlerine maruziyet sağlık çalışanlarında; kas iskelet sistemi ile ilgili yakınmalara, iş kazalarına, malpraktise, tükenmişliğe ve mesleği bırakma gibi problemlere neden olmaktadır. Bununla birlikte doğum ünitelerinin ergonomik tasarımı gebelerin doğuma ilişkin memnuniyetlerini de etkilemektedir. Doğum ünitelerinde ergonomik çalışma koşullarının sağlanması ve oda tasarımlarının geliştirilmesi ile hem sağlık çalışanlarının yaşam kalitesi ve verimliliği artıracak, hem de kadınların olumlu doğum deneyimi yaşamalarına katkıda bulunulacaktır. Bu nedenle bu ünitelerde ergonomik risklerin bilinmesi, önlemlerin alınması ve çalışan sağlığını korumaya yönelik stratejilerin geliştirilmesi önemlidir.

Keywords

Abstract

Healthcare institutions, especially hospitals, are complex structures with various dangers arising from the working environment. In this system, delivery units are among the units with high physical, cognitive and organizational ergonomic risk factors. However, ergonomics is generally overlooked in these units. Exposure to ergonomic risk factors in maternity units causes problems such as musculoskeletal complaints, occupational accidents, malpractice, burnout and leaving the profession in healthcare professionals. However, the ergonomic design of the delivery units also affects the satisfaction of the pregnant women regarding the birth. Providing ergonomic working conditions in delivery units and improving room designs will increase the quality of life and productivity of healthcare professionals and contribute to the positive birth experience of women. For this reason, it is important to know the ergonomic risks in these units, to take precautions and to develop strategies to protect employee health.

Keywords