Cerrahi yara iyileşmesinde bitkisel ürünlerin kullanımı

Author:

Year-Number: 2021-2
Number of pages: 74-86
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cerrahi yara, mekanik yara türleri içerisinde yer alan aseptik koşullarda açılan yara türüdür. Günümüzde cerrahi sayısındaki artış dirençli mikroorganizmaların ortaya çıkması ve antibiyotiklerin bu sorunu karşılayamaması, cerrahi yara problemlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu tür sorunların çözümüne yönelik yeni pansuman arayışları ortaya çıkmıştır. Bu nedenle yara bakımı tedavisinde bütünleşik yaklaşımlar gündeme gelmiş ve yara bakımına ilişkin bitkisel ürünlerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Bitkisel ürünler yara iyileşmesi üzerinde epitelizasyon, granülasyon, kollajen sentezi, kuvvet gerilimi gibi birçok olumlu etkisinin olması nedeniyle yara tedavisinde kullanılmaktadır. Fakat kullanılan ürünler, bireysel özellikler, uygulama sıklığı ve uygulanan yağ/ekstrakt miktarı yara iyileşme üzerinde farklılıklara neden olabilmektedir. Bu farklılıkların dikkatlice değerlendirilip yara bakımı için uygun ürünü seçmek yara iyileşmesini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu durumda cerrahi yara iyileşmesinde risk değerlendirme, yara bakımı ve komplikasyonların önlenmesinde büyük rolü olan sağlık çalışanlarının bu çalışmaları, kullanılan ürün ve etkilerini değerlendirmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu derlemenin amacı, yara iyileşmesinde kullanılan bütünleşik bir tedavi yöntemi olan bitkisel ürünlerin kullanımına dikkat çekmektir.

Keywords

Abstract

Surgical wound is a wound type that is one of mechanical wound types and is made under aseptic conditions.  Recently, increase of surgical interventions, emergence of resistant microorganisms and the failure of antibiotics have brought along surgical wounds problems. New medical dressing quests have shown up for the solution of such problems. For this reason, integrated approaches have become a current issue in wound care treatment and the use of herbal products has become popular for wound care. Herbal products are used in wound treatment as they have many positive effects on wound healing such as epithelialization, granulation and collagen synthesis.  However, the oils used, frequency of application, and the amount of oil applied may cause differences on wound healing.  Considering these differences carefully and selecting the appropriate product for wound care affect wound healing significantly. It is of prime importance for the healthcare professionals, who have an important role in risk assessment, wound care and preventing complications in surgical wound healing, to take these studies, the products used and their effects into consideration.  The aim of this review is to point out to the use of essential products which is an integrated treatment method used in wound healing.

Keywords