Covid-19’ a Yönelik Farklı Simülasyon Yöntemlerinin Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Memnuniyetleri Üzerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2021-2
Number of pages: 35-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hemşirelik öğrencilerinde farklı simülasyon yöntemleri ile öğrenme memnuniyetlerini ölçmek için yapılan tek grup yarı deneysel çalışmadır. Sanal hasta kullanılarak klinik ve manken simülasyon ile Covid-19 eğitimi verilmiştir. Ölçek puanları karşılaştırıldığında simülasyon yöntemleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

It is the only group of quasi-experimental study conducted to measure learning satisfaction with different simulation methods in nursing students. Covid-19 training was provided with clinical and mannequin simulation using a virtual patient. When the scale scores were compared, it was determined that there was a significant relationship between simulation methods.

Keywords