Neuman Sistemler Modeli’ne Göre COVID-19 Tanılı Hastanın Hemşirelik Bakımı

Author :  

Year-Number: 2022-1
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-16 18:09:49.0
Language : Türkçe
Konu : Hemşirelik Esasları
Number of pages: 71-90
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

COVID-19 hastaların biyolojik, psikolojik ve fiziksel sağlığını etkilemektedir. Bu nedenle COVID-19 ile enfekte olan hastalara bakım veren hemşirelerin, bireyi bütün yönleriyle değerlendirilmesi gerekir. Hemşireler bunun için hemşirelik teorisine dayalı bakım modelleri kullanabilirler. Neuman Sistemler Modeli hastaya bütüncül yaklaşan ve hemşirelik bakımında rehber olan bir modeldir. Bu olgu çalışması, birçok sistemi etkileyen, klinik seyrinin yoğun takip ve hemşirelik bakımı gerektirdiği ve kişilerin psikolojik sağlığını da olumsuz etkileyen COVID-19 hastalığında, hemşirelik sürecinin Neuman Sistemler Modeli’ne göre yönetilmesi amacıyla yapılmıştır. Hastanın algıladığı ve hemşirenin belirlediği stresörle sonucunda planlanan bakım planı birincil, ikincil ve üçüncül koruma önlemleriyle uygulanmış ve hemşirelik süreci değerlendirilmiştir. COVID-19 gibi kapsamlı değerlendirme gereken vakalarda Neuman Sistemler Modeli’nin kullanılması, hemşirelerin hastaların biyo-psiko-sosyal tüm gereksinimlerini bütüncül olarak ele alarak nitelikli ve etkin bir hemşirelik süreci yürütmelerini sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

COVID-19 affects the biological, psychological and physical health of patients. Therefore, nurses who care for patients infected with COVID-19 should be evaluated in all aspects. Nurses can use care models based on nursing theory for this. Neuman systems Model is a model that approaches the patient in a holistic way and guides in nursing care. This case study was conducted in order to manage the nursing process according to the Neuman Systems Model in COVID-19 disease, which affects many systems, the clinical course requires intensive follow-up and nursing care, and also negatively affects the psychological health of people. The care plan, which was planned as a result of the stressor perceived by the patient and determined by the nurse, was implemented with primary, secondary and tertiary protection measures and the nursing process was evaluated.         The use of the Neuman Systems Model in cases such as COVID-19 that requires comprehensive evaluation, enables nurses to carry out a qualified and effective nursing process by considering all bio-psycho-social needs of patients holistically.

Keywords


 • 1- World Health Organization (WHO). Novel-coronavirus-2019. Access: 30.11.2020. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

 • 2- Klimke A, Hefner G, Will B, Voss U. Hydroxychloroquine as an aerosol might markedly reduce and even prevent severe clinical symptoms after SARS-CoV-2 infection. Medical Hypotheses. 2020;142:109783. doi: https://doi.org/10.1016/j.mehy.2020.109783.

 • 3- Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. The Lancet. 2020;395(10229):1054–62. doi: https://doi.org/10.1016/S0140- 6736(20)30566-3.

 • 4- Wu C, Chen X, Cai Y, Zhou X, Xu S, Huang H, et al. Risk factors associated with acute respiratory distress syndrome and death in patients with coronavirus disease 2019 pneumonia in Wuhan, China. JAMA Internal Medicine. 2020;180(7):934–43. doi:10.1001/jamainternmed.2020.0994.

 • 5- Ai T, Yang Z, Hou H, Zhan C, Chen C, Lv W, et al. Correlation of chest CT and RT- PCR testing for coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China: a report of 1014 cases. Radiology. 2020;296(2):E32–40. doi: https://doi.org/10.1148/radiol.2020200642.

 • 6- Jin A, Yan B, Hua W, Feng D, Xu B, Liang L, et al. Clinical characteristics of patients diagnosed with COVID-19 in Beijing. Biosafety and Health. 2020;2(2):104–11. doi: https://doi.org/10.1016/j.bsheal.2020.05.003.

 • 7- Wang C, Pan R, Wan X, Tan Y, Xu L, Ho CS, et al. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID19) epidemic among the general population in China. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(5):1729. doi: https://doi.org/10.3390/ijerph17051729.

 • 8- Rohde C, Jefsen OH, Norremark B, Danielsen AA, Ostergaard SD. Psychiatric symptoms related to the COVID-19 pandemic. medRxiv. 2020. doi: https://doi.org/10.1017/neu.2020.24.

 • 9- Shih F-J, Gau M-L, Kao C-C, Yang C-Y, Lin Y-S, Liao Y-C, et al. Dying and caring on the edge: Taiwan’s surviving nurses’ reflections on taking care of patients with severe acute respiratory syndrome. Applied Nursing Research. 2007;20(4):171–80. doi: https://doi.org/10.1016/j.apnr.2006.08.007.

 • 10- Hoffman B. Tip of the spear: An interview with the Washington State nursing care quality assurance commission at the onset of the COVID-19 pandemic. Teaching and Learning in Nursing. 2020;5(3):204–205. doi: 10.1016/j.teln.2020.04.005.

 • 11- Paterson C, Gobel B, Gosselin T, Haylock PJ, Papadopoulou C, Slusser K, et al. Oncology nursing during a pandemic: critical reflections in the context of COVID-19. In: Seminars in Oncology Nursing. 2020;36(3):151028. doi: https://doi.org/10.1016/j.soncn.2020.151028.

 • 12- Schroeder K, Norful AA, Travers J, Aliyu S. Nursing perspectives on care delivery during the early stages of the covid-19 pandemic: A qualitative study. International Journal of Nursing Studies Advances. 2020;2:100006. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijnsa.2020.100006.

 • 13- Barros ALBL de, Silva VM da, Santana RF, Cavalcante AMRZ, Vitor AF, Lucena A de F, et al. Brazilian Nursing Process Research Network contributions for assistance in the COVID-19 pandemic. Rev Bras Enferm. 2020;73(2). doi: https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0798.

 • 14- Uysal N, Khorshid L. Neuman sistemler modeline göre bir vaka çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilim Derg. 2009;12(3):74–81.

 • 15- Fawcett J D-MS. Contemporary nursing knowledge: Analysis and evaluation of nursing models and theories. Philadelphia: FA Fawcett J D-MS. Contemporary nursing knowledge: Analysis and evaluation of nursing models and theories. Philadelphia: FA Davis; 2013. 138–178 p.

 • 16- Karadağ A, Çalışkan N, Göçmen Baykara Z. Hemşirelik teorileri ve modelleri. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık; 2017. 444–463 p. Davis; 2013. 138–178 p.

 • 17- Özkan S, Öztürk C. Neuman’ın sistemler modeli kullanımına bir örnek: Pnömonili bir bebeğin hemşirelik bakımı. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013;4(3):109-114.

 • 18- Yaman Ö. Neuman Sistemler Modeli’ne göre kolon kanseri olan bir hastanın hemşirelik bakımının incelenmesi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;9(1):127-136. doi: : https://www.doi.org/10.46971/ausbid.684977.

 • 19- Güner Ö, Kavlak O. Neuman sistemler modeline göre endometriyum kanserli hastanın bakımı: olgu sunumu. Balıkesir Sağlık Bilim Derg. 2015;4(2):94–102. doi: 10.5505/bsbd.2015.15010.

 • 20-Yel P, Yıldırım Y, Aykar FŞ, Fadiloğlu Ç. Akut koroner sendrom tanısı olan hastaya sistemler modeline göre uygulanan hemşirelik yaklaşımı. Turk J Cardiovasc Nurs. 2020;11(24):43–9. doi: 10.5543/khd.2020.59244.

 • 21-Genç B. Betty Neuman Sistem Modeli. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Derg. 2018;27(6):434–40.

 • 22-Mert H, Demir Barutcu C. Neuman Sistemler Modelinin kalp yetersizliğinde kullanımı. Cumhur Hemşirelik Derg. 2013;2(2):64–70.

                                                                                                    
 • Article Statistics