Bahçecilik Faaliyetlerinin Yaşlı Sağlığına Etkileri

Author:

Year-Number: 2021-2
Number of pages: 1-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya nüfusunun hızla yaşlanması yaşlı sağlığına verilen önemi giderek artırmaktadır. Yaşlı sağlığına yönelik uygun maliyetli, erişimi kolay ve yaşlılar tarafından kolay benimsenebilecek alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı giderek artmaktadır. Bahçecilik faaliyetleri, yaşlıların sağlığını koruma ve geliştirmede kullanılan faaliyetlerden birisidir. Bu çalışma, bahçecilik faaliyetlerinin yaşlı sağlığına etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bahçecilik faaliyetleri yaşlıların fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığına pek çok olumlu katkılar sunmaktadır. Bahçecilik faaliyetleri yaşlı bireylerin tüm duyularını kullanabilecekleri, fiziksel ve zihinsel işlevlerini sergileyebilecekleri, vücut metabolizmalarını aktif tutabilecekleri bir aktivitedir.  Bahçede geçirilen vakitler duyuları harekete geçirmekte, ekim ve hasat yapma gibi faaliyetler motor becerileri artırmakta, fiziksel aktivitenin sürekliliğini sağlamakta ve diğer bireylerle kurulan iletişimler sosyal etkileşimi artırmaktadır. Halk sağlığı hemşireleri yaşlılıkta hareketlilik ve yeti yitimiyle ilgili sağlık sorunlarına yönelik yaşlı sağlığı hizmetlerinde önemli bir konumda bulunmaktadır. Sonuç olarak bahçecilik faaliyetleri yaşlıların fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığının koruma ve geliştirmede önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda halk sağlığı hemşireleri tarafından yaşlıların bahçecilik faaliyetleri yapabilmeleri için ortam hazırlanması konusunda destek olunması ve yaşlıların bahçecilik faaliyetinin yararları konusunda farkındalıklarının arıtılması ve teşvik edilmesi önemlidir.

Keywords

Abstract

The rapid aging of the world population increases the importance given to elderly health. The use of alternative treatment methods for elderly health that are cost-effective, easy to access and easily adopted by the elderly is increasing. Gardening activities are one of the activities used to protect and improve the health of the elderly. This study was conducted to examine the effects of horticultural activities on the health of the elderly. Gardening activities offer many positive contributions to the physical, mental and social health of the elderly. Gardening activities are an activity where elderly individuals can use all their senses, exhibit their physical and mental functions, and keep their body metabolism active. Time spent in the garden activates the senses, activities such as planting and harvesting increase motor skills, ensure the continuity of physical activity, and communication with other individuals increases social interaction. Public health nurses have an important position in elderly health services for health problems related to mobility and disability in old age. As a result, gardening activities play an important role in protecting and improving the physical, mental and social health of the elderly. In this context, it is important to be supported by public health nurses in preparing an environment for the elderly to do gardening activities and to raise and encourage the awareness of the elderly about the benefits of gardening activities.

Keywords