Hemşirelik Biliminde Ahlaki Cesaretin Yeri

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 91-111
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, hemşirelerin bilimsel bilgiyi araştırabilme, yenilikçi yöntemler geliştirebilme, etik ilkelere bağlı kalarak hasta haklarını savunabilme gibi çağdaş hemşirelik rollerini yerine getirmesini gerekli kılmıştır. Hemşirelik mesleğinde değişen bu roller hemşirelerin daha sıklıkla etik ve ahlaki olmayan uygulamalar ile karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle günümüzde ahlaki uygulamaların temel unsuru olarak açıklanan “ahlaki cesaret” kavramı üzerinde durulmaya başlanmıştır. Ahlaki cesaret kavramı ile ilgili farklı tanımlar yapılmış olmakla birlikte bireyin çalışma ortamında aşağılama, ret, alay, işsizlik ve sosyal durum kaybı yaşayacağını bilmesine rağmen doğru olanı savunması ve yapmasıdır. Hemşirelik mesleği açısından ahlaki cesaret kavramı değerlendirildiğinde ise; hemşirelerin etik ve ahlaki sorunlar karşısında ya da kendi değerleri ile çelişecek durumlarla karşı karşıya kaldıklarında mesleki açıdan doğru olanı yapma, değerlere uygun olarak doğru olana karar verebilme ve bunu uygulayabilme eylemi olarak ifade edilmektedir. Hemşireler bu eylemi yerine getirirken mesleki bilgi ve becerilerini kullanabilmeleri ve mesleki etik yükümlülüklerini yerine getirmeleri oldukça önemlidir. Hemşirelerde ahlaki cesaretin gelişmesi ile klinik alanda karşılaşılan etik ikilemlere yönelik geniş bir bakış açısı geliştirebilmesi, aynı zamanda hasta savunuculuğu ve hasta güvenliğini sağlayabilmesi açısından da önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Technological advancements experienced today require nurses to undertake contemporary nursing roles such as researching scientific knowledge, developing innovative methods, and defending patient rights by adhering to ethical principles. These changing roles in the nursing profession cause nurses to face ethical and unmoral practices more frequently. Therefore, the concept of "moral courage", which is explained as the basic element of moral practices today, has begun to be emphasized. Although different definitions have been made about the concept of moral courage, it is defined as defending and doing the right thing in spite of being aware of the adversities such as humiliation, rejection, mockery, unemployment and loss of social status in the working environment. When the concept of moral courage is evaluated in terms of the nursing profession, it is expressed as the action of nurses to do the right thing professionally, to decide what is right in accordance with the values, and to apply it when faced with unethical and immoral action or situations that will conflict with their own values. It is very important for nurses to use their professional knowledge and skills and fulfill their professional ethical obligations while performing this action. It is thought that the development of moral courage in nurses has an important place in terms of developing a broad perspective on ethical dilemmas encountered in the clinical field, as well as providing patient advocacy and patient safety.

Keywords