Hemovijilans ve Hemovijilans Hemşireliği

Author:

Year-Number: 2022-2
Number of pages: 128-141
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hemovijilans, kan ürünlerinin terapötik kullanımı ile beklenmedik ya da istenmeyen etkiler hakkında bilgi toplanması, değerlendirilmesi, bu durumların oluşmalarını ve tekrarını önlemek için tüm transfüzyon zincirini kapsayan bir dizi izleme prosedürü olarak tanımlanır. Hemovijilans, hem vericide hem de alıcıda gerçekleşebilecek bütün istenmeyen reaksiyonları ve transfüzyon aşamalarında meydana gelen istenmeyen olayları içerir. Transfüzyon tıbbında en büyük risk, sıklıkla yanlış kan bileşenlerinin transfüzyonuna neden olan insan hatasıdır. Birçok Hemovijilans sistem veri kaynağına göre, yanlış kan grubu transfüzyonu, dünya çapında transfüzyon güvenliğinde önemli bir sorun olmaya devam etmektedir ve viral enfeksiyonların bulaşması ile ilişkili transfüzyonların toplam riskini artırmaktadır. Literatürde görüldüğü üzere özellikle sağlık personelinin birçoğunu yakından ilgilendiren kan transfüzyonu çok aşamalı, özel ve karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte girişimlerin takibi ve doğru yönetimi çok önemli olmakla birlikte takip ve yönetim konusunda hemovijilans hemşireliğinin transfüzyon güvenliğine son derece önemli katkıları bulunmaktadır. Kan transfüzyonu uygulayan tüm hemşirelerin hemovijilans ilkeleri konusunda en güncel bilgilere sahip olmalarının, kan transfüzyonunun bütün basamaklarını iyi bilmelerinin, transfüzyon uygulamalarının başarıya ulaşması noktasında son derece önemli katkısı olacağı düşünülmektedir. Bu derleme ile hemovijilans, dünyada ve ülkemizde hemovijilans sistemi ve hemoviijilans hemşireliği konuları hakkında bir çerçeve oluşturulması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Hemovigilance is defined as a set of monitoring procedures covering the entire transfusion chain to collect and evaluate information about the therapeutic use of blood products and unexpected or undesirable effects, and to prevent their occurrence and relapse. Hemovigilance includes all undesirable reactions that may occur in both the donor and the recipient and the undesirable events that occur during the transfusion stages. The greatest risk in transfusion medicine is human error, which often results in transfusion of the wrong blood components. According to many Hemovigilance (HV) system data sources, incorrect blood type transfusion remains a major problem in transfusion safety worldwide, exceeding the overall risk of transfusions associated with viral infection transmission. As seen in the literature, blood transfusion, which is closely related to many health personnel, is a multi-stage, special and complex process. While the follow-up and correct management of the interventions are very important in this process, hemovigilance nursing has very important contributions to transfusion safety in terms of follow-up and management. It is thought that having the most up-to-date information on the principles of hemovigilance and knowing all the steps of blood transfusion well will contribute to the success of transfusion practices. With this review, it is aimed to create a framework about hemovigilance, hemovigilance system in the world and in our country, and hemovigilance nursing.

Keywords