Deprem Sonrası Travmaya Bağlı Gelişen Kompartman Sendromu Tanılı Olguya Watson İnsan Bakım Modeli’ne Göre Uygulanan Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Author:

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-04 16:47:03.0
Language : İngilizce
Konu : Hemşirelik Esasları
Number of pages: 237-249
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de en çok görülen, en fazla can kaybına, yaralanmaya ve sakat kalmaya neden olan afet çeşidi depremlerdir. 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde merkezüstü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen depremler sonucundan birçok kişi olumsuz yönde etkilenmiştir. Depremlerde karşılaşılan en sık vakalardan biri de ekstremitelerde travmaya bağlı gelişen kompartman sendromlarıdır. Kompartman sendromunlu olgunun değerlendirilmesinde, takibinde ve bakımında hemşirelere önemli görevler düşmektedir.  Bu makalede deprem nedeniyle hem fizyolojik hem de psikolojik travmaya maruz kalan kompartman sendromlu bir olguda hemşirelik süreci, Watson’ın İnsan Bakım Modeli rehberliğinde ele alınmıştır. Olguya verilen fiziksel hemşirelik bakımının yanında ruhsal, sosyal, kültürel ve spirütüel yönden holistik bir bakım sağlanmıştır. Deprem sonrası gelişen kompartman sendromlu olguya Watson’ın İnsan Bakım Modeli’ne göre verilen hemşirelik bakımının hasta ve ailesinin memnuniyetini ve bakımın kalitesini arttırmasından dolayı, benzer olgularda hemşirelere rehberlik edeceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Earthquakes are one of the most common type of disasters in Turkey, causing the most deaths, injuries, and disabilities. As a result of the earthquakes that occurred on February 6, 2023 in the epicenters Pazarcık and Elbistan districts of Kahramanmaraş, many people were adversely affected. One of the most common cases encountered in earthquakes is compartment syndrome which is caused by trauma to the extremities. Nurses have important roles in the evaluation, monitoring, and care of patients with compartment syndrome. In this article, the nursing process in a patient with compartment syndrome who was exposed to both physiological and psychological trauma due to the earthquake was discussed, following the guidance of Watson's Human Care Model. In addition to physical nursing care, holistic care was provided in terms of mental, social, cultural, and spiritual aspects. Due to the increased patient and family satisfaction and the quality of care provided by nursing care according to Watson's Human Care Model to the patient with compartment syndrome developing after the earthquake, it is thought that it will guide nurses in similar cases.

Keywords