Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerde Yoganın Fiziksel Aktivite, Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Bir Literatür Derlemesi

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-01 12:37:59.0
Language : Türkçe
Konu : İç Hastalıkları Hemşireliği
Number of pages: 216-230
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

KOAH dünya genelinde yüksek morbidite ve mortalite oranına sahip, tedavi ve yönetiminin yapılması toplum açısından önem taşıyan bir akciğer sorunudur.  Bu nedenle stabil KOAH tedavisine ek olarak alternatif tedavilere başvurulmaktadır. Nefes egzersizleri ve esneme hareketlerinin birlikte yapıldığı bir uygulama olan yoga son yıllarda KOAH gibi birçok kronik hastalıkların tedavisinde uygulanmakta ve araştırmalara konu olmaktadır. Bu çalışmada incelenen literatürün sonucu, KOAH hastalarında yoga egzersizlerinin, bedenin kan dolaşımını ve oksijenlenme ihtiyaçlarını arttırmasıyla fiziksel gücünün, fonksiyonel performansın ve aktivite toleransının arttırdığı belirlendi. Ayrıca yoganın derin nefes, esneme ve meditasyon uygulamaları nedeniyle hastaların rahatladığı, depresyon, kaygı ve stresinin azaltıldığı belirlendi. Yoga uygulamaları sonucunda tüm bu olumlu gelişmelerin ve yoga sayesinde bireyin öz farkındalığının artmasıyla yaşam kalitesinin de arttığı belirlendi.

Keywords

Abstract

COPD is a pulmonary problem that has a high morbidity and mortality rate worldwide, and its treatment and management is important for society. Therefore, alternative treatments are used in addition to stable COPD treatment. Yoga, which is an application in which breathing exercises and stretching movements are performed together, has been applied in the treatment of many chronic diseases such as COPD in recent years and has been the subject of research. This review was planned to examine the effects of yoga on physical performance and activity tolerance, depression, anxiety and quality of life in individuals with COPD in line with the literature. As a result of the literature reviewed in this study, it was determined that yoga exercises increase the physical strength, functional performance and activity tolerance by increasing the blood circulation and oxygenation needs of the body in COPD patients. In addition, it was determined that the patients were relieved and their depression, anxiety and stress were reduced due to deep breathing, stretching and meditation practices of yoga. As a result of yoga practices, it was determined that all these positive developments and the increase in the individual's self-awareness thanks to yoga increased the quality of life.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics