Bütüncül Perspektifte Reiki ve Hemşirelik: Bir Literatür Derlemesi

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-01 12:39:37.0
Language : Türkçe
Konu : İç Hastalıkları Hemşireliği
Number of pages: 231-249
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde Reiki her kesimden insanın farklı bakış açısı ile benimsediği bütüncül enerji temelli uygulamalardan biri olarak kullanımı yaygınlaşmaktadır. Reiki bireyin bedensel, zihinsel ve ruhsal dengesini düzenlemek amacıyla her zaman uygulanabilen iyileştirme yöntemidir. Reiki Japonya’da yüzyıllar öncesinde Tibet’te uygulanmaya başlanmış, Hawaya Takata tarafından Amerika üzerinden New Age hareketiyle birlikte kendi kuramıyla birleştirilerek Dünya’ya yaygın olarak kullanılmıştır. Reiki uygulaması yapan kişilerin üç aşamalı bir eğitimden geçmeleri, doğuştan gelen bir şifa yeteneğinin olması ve uyumlama süreci gereklidir. Reiki kendi kendine, başkalarına, grup olarak hayvan ve bitkiler gibi diğer canlılara uygulanabilmektedir. Bu derlemede amaç bütüncül perspektifte reiki uygulamasının değerlendirilmesidir.

Keywords

Abstract

Today, Reiki is widely used as one of the holistic energy-based practices adopted by people from all walks of life with a different perspective. Reiki is a healing method that can always be applied to regulate the physical, mental and spiritual balance of the individual. Reiki was started to be practiced in Tibet centuries ago in Japan, and it was spread to the world by Hawaya Takata combined with her own theory with the New Age movement through America. . Reiki practitioners must go through a three-stage training, have an innate healing ability, and an attunement process. Reiki can be applied to oneself, to others, and to other living things such as animals and plants as a group. The aim of this review is to evaluate the reiki practice in a holistic perspective.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics