Yetişkinlerde Bulaşıcı Olmayan Hastalık Durumunun Bulaşma/Bulaştırma Korkusu ve COVID-19 Tükenmişliği ile İlişkisi

Author:

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-23 12:40:36.0
Language : İngilizce
Konu : Halk Sağlığı Hemşireliği
Number of pages: 149-166
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma yetişkinlerde bulaşıcı olmayan hastalık durumunun bulaşma/bulaştırma korkusu ve COVID-19 tükenmişlik düzeyi ile ilişkili faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma kesitsel ve ilişki arayıcı tasarım ile yürütülmüştür. Araştırma kendisinde ya da ailesinde/yakınında bulaşıcı olmayan hastalık olan 312 kişiyle yapılmıştır. Verilerin toplanmasında anket formu, Bulaşma/Bulaştırma Korkusu Ölçeği ve COVID-19 Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların bulaşma/bulaştırma korkusu ortalama puanı 92.12±14.24 ve COVID-19 tükenmişlik ortalama puanı 24.51±9.12’ydi. Katılımcılar arasında evli olan, eğitim düzeyi üniversite olan, sağlık durumunu orta olarak değerlendiren ve kendisinde hastalık olan kişilerde bulaşma/bulaştırma ölçeği ortalama puanlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Kadınlarda, bekarlarda, geliri giderinden az olanlarda, sağlık durumunu kötü olarak değerlendirenlerde, hastalığa sahip aile üyesi/yakını ile aynı evde yaşayanlarda COVID-19 tükenmişlik ölçeği ortalama puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların bulaşma/bulaştırma korkusu ölçeği ortalama puanı ile COVID-19 tükenmişlik ölçeği ortalama puanı arasında pozitif yönde ilişki olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Sağlık profesyonellerinin bulaşıcı olmayan hastalığa sahip kişilerin yaşadığı korku ve tükenmişliği hastalık yönetimi doğrultusunda ele almaları ve olası pandemi durumlarında bulaşıcı olmayan hastalıklara özgü müdahaleler geliştirmeleri önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Objective: This study was conducted to examine the factors associated with the fear of contagion/ transmission and the level of COVID-19 burnout of noncommunicable diseases in adults.

Method: The research was conducted with a cross-sectional and correlational design. The research was conducted with 312 people who had a noncommunicable disease in themselves or their families. A questionnaire form, Fear of Contagion/Transmission Scale, and COVID-19 Burnout Scale were used to collect data.

Results: The mean score of the participants' fear of contagion/transmission was 92.12±14.24 and the mean COVID-19 burnout score was 24.51±9.12. It was found that the mean scores of the contagion/transmission scale were higher in people who were married and had a university education. It has been determined that the mean scores of the COVID-19 burnout scale are higher in females, singles, those with less income than their expenses, those who evaluate their health status as bad, and those who live in the same house with their family members with the disease. In addition, it was determined that there was a positive correlation between the total mean score of the fear of  contagion/transmission scale and the average score of the COVID-19 burnout scale.

Conclusions: It is recommended that health professionals should address the fear and burnout experienced by people with noncommunicable diseases in line with disease management and develop noncommunicable disease-specific interventions in case of possible pandemics.

Keywords