Nursing Care For a Patient with Left Ventricular Assist Device According to The Roy Adaptation Model

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-02 09:28:37.0
Language : İngilizce
Konu : Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Number of pages: 250-270
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet: Kalp yetmezliği, hastaları birçok yönden etkileyen önemli kronik bir hastalıktır. Bu hastaların, sol ventrikül destek cihazına sahip olmaları, onların yeni bir yaşam biçimine uyum sağlamalarını gerektirmektedir. Dolayısıyla bu süreçte, bütüncül ve bireyselleştirilmiş bir hemşirelik bakımı daha da önemli hale gelmektedir. Bakım sürecinde modellerin kullanılması, hemşirelerin hastalara nitelikli bakım verebilmelerinde etkili olmaktadır. Bu modellerden biri olan Roy Adaptasyon Modeli’ne göre hemşireler; hastaların sürece uyumlarını sağlamayı ve uyumsuz davranışlarını azaltmayı amaçlamaktadır. Sol ventrikül destek cihazı olan hastalar birçok farklı durumla karşılaşmakta ve bu durumlara uyum sağlamak zorunda kalmaktadır. Hastaların uyum sürecinin bütüncül bir açıdan ele alınması ve geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu nedenle sol ventrikül destek cihazına sahip olan hastaların Roy Adaptasyon Modeli’ne göre değerlendirilmesinin doğru olacağı düşünülmektedir. Bu olgu sunumunda, kalp yetmezliği tanısı ve sol ventrikül destek cihazına sahip olan bir hastaya ait veriler ve bakım süreci, Roy Adaptasyon Modeli doğrultusunda ele alınacaktır.

 

 

Keywords

Abstract

Abstract: Heart failure is significant chronic a disease with multiple effects. The fact that these patients have a left ventricular assist device requires them to adapt to a new lifestyle. Therefore, holistic and individualized nursing care becomes even more important in the process. The use of models in the care process is effective for nurses to provide qualified care to patients. According to the Roy Adaptation Model (RAM), which is one of these models, nurses; It aims to enable patients to adapt to the process and to reduce their maladaptive behaviors. Patients with an implanted a left ventricular assist device have to face various challenges and adapt to new changes. It is extremely important to consider and develop the adaptation process of patients from a holistic perspective.  This case study aims to explore the patient output and nursing care in patients with an implanted a left ventricular assist device   based on Roy Adaptation Model.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics