Editorial Board


CHIEF EDITOR
Makbule Tokur Kesgin

EDITORS

Gökçe Demir

Songül Çağlar

Şenay Akgün

NATIONAL  EDITORIAL BOARD

Bedriye Ak- Bolu Abant İzzet Baysal University

Birgül Cerit - Bolu Abant İzzet Baysal University 

Esra Uğur- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University 

Fatma Arıkan- Akdeniz University

Gülbahar Korkmaz Aslan- Department of Public Health Nursing

Meral Yıldırım Çetinkaya- Düzce University 

Nevin Çıtak Bilgin- Bolu Abant İzzet Baysal University 

Saliha Hallaç- Akdeniz University 

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

                                                                                                                                   Antoniya  Yanakieva- Medical University of Sofia

                                                                                                                                   Cláudia Chaves-Polytechnic Institute of Viseu

                                                                                                                 Graça Aparício - Escola Superior de Saúde (ESSV) do Instituto Politécnico

                                                                                                  Mariola Mendrycka- Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom  

                                                                                                                                     Maria Prodromu- European University Cyprus 

Statistics Editor

Ali Zafer Dalar- Giresun University

Başaran Gençdoğan- Atatürk University 

Naci Murat- Ondokuz Mayıs University 

Oya Kalaycıoğlu-  Bolu Abant İzzet Baysal University 

English Language Editor

Ceyda Zerenay- Kırşehir Ahievran University

Elif İğrek İlhan- Ankara Hacı Bayram Veli University 

Turkish Language Editor

 İlhan Yıldız- Samsun Ondokuz Mayıs University

Design Editor

Duygu Öztaş

Mervenur Böyük

Saadet Erdem

Secretary

Hacer Alpteker

Mervenur Böyük

 

* Names are listed alphabetically.