Çocuklarda Uygulanan Tamamlayıcı Tedavi Yöntemleri ve Covid-19

Author:

Year-Number: 2021-1
Number of pages: 85-105
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen; covid-19 hastalığı evrensel bir tehdit haline gelmiş ve güncel verilere göre; 1 milyon 940 bin 352 kişinin ölümüne sebep olmuştur. Salgından dolayı gün geçtikçe vefat sayısının artması ve net bir tedavinin bulunmayışı bireylerde endişeleri arttırmakta alternatif uygulamalara yönlenmelerine neden olmaktadır. Covid-19 pandemi sürecinde tedavi ve korunma yöntemlerinin yetersizliği nedeniyle çocuklarını korumak için anneler de alternatif yöntemleri kullanmaya başlamıştır. Ancak, ATY kullanımı uzmanlık gerektiren özenli bir uygulamadır. Bu derleme pandemi sürecinde çocuklarda kullanılan alternatif tıp yöntemlerini sunmak ve hemşirelerin alternatif tıp uygulamalarındaki rolünü açıklamak amacıyla yazılmıştır. 

Keywords

Abstract

Declared as a pandemic by the World Health Organization; covid-19 disease has become a universal threat and according to current data; It caused the death of 1 milyon 940 bin 352 million 416 thousand 352 people. The increase in the number of deaths day by day due to the epidemic and the lack of a clear treatment increases the anxiety in individuals and causes them to turn to alternative practices. During the covid-19 pandemic process, mothers started to use alternative methods to protect their children due to the inadequacy of treatment and protection methods. However, the use of ATY is a painstaking practice that requires expertise. This review was written to investigate alternative medicine methods used in children during the pandemic process and to explain the role of nurses in alternative medicine practices.

Keywords