Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimle Aldıkları Anatomi Dersi İçin Bireysel Çalışma Yöntemlerinin Belirlenmesi

Author:

Year-Number: 2021-2
Number of pages: 16-34
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin anatomi dersine bireysel ders çalışma yöntemlerini belirlemek ve tercih ettikleri yöntemlerle öğrencileri desteklemektir. 

Yöntem: Çalışmamız iki farklı üniversiteden 262 gönüllü hemşirelik birinci sınıf öğrencisiyle gerçekleştirildi.

Bulgular: Öğrencilerin %70’ten fazlası anatomi dersine ilgi duyduklarını ve dersin yüz-yüze olmasını istediklerini belirtti. Öğrenciler derslere çoğunlukla (%81.3) senkron katılmaya çalıştıklarını fakat uzaktan eğitim ile anatomi dersinin kısmen yeterli olabildiğini ve daha verimli hale getirilemeyeceğini ifade ettiler. Bireysel çalışmada öğrenciler sırasıyla en çok slayt ve ders notlarını(%79), ders videolarını(%68.3), atlas ve anatomi web sayfalarını kullandıklarını bildirdiler. Anatomi web sayfalarını kullanan öğrencilerin %51.9’unun sayfada bilgi veren kişinin profilini ve kullandığı kaynakları araştırmadıkları görüldü.

Sonuç: Anatomi dersinin gelecek dönemlerde zorunlu haller hariç uzaktan eğitimle verilmesi düşünülen dersler arasına dahil edilmemesi, bireysel çalışma süreçlerinde özellikle derste kullanılan slayt ve ders notlarının öğrencilere ulaştırılması, web sayfalarını kullanan öğrenciler için medya okur-yazarlığı hakkında bilgi verilmesi, güvenilir içeriğe sahip web sayfalarının önerilmesi ya da oluşturulması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Aim: The aim of this study is to determine the individual study methods of the students in the distance education process and to support the students with the methods they prefer.

Methods: Our study was carried out with 262 volunteer nursing first year students from two different universities.

Results: More than 70% of the students stated that they were interested in the anatomy lesson and wanted the lesson to be face-to-face. The students stated that they mostly (81.3%) try to attend the lessons synchronously, but that the anatomy lesson with distance education can be partially sufficient and cannot be made more efficient. In the individual study, students reported that they mostly used slides and lecture notes (79%), lecture videos (68.3%), atlas and anatomy web pages, respectively. It was seen that 51.9% of the students who used the anatomy web pages did not research the profile of the person giving information on the page and the resources they used.

Conclusions: As a result; not including anatomy among the courses planned to be given with distance education in the future, except for compulsory situations, delivering the slides and lecture notes used in the course especially in the individual study processes, providing information about media literacy for students using web pages, suggesting or creating web pages with reliable content recommended.

Keywords