Yaşlı Bireylerde Kronik Ağrı Yönetiminde Aromaterapi Uygulamaları: Literatür Derlemesi

Author:

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-17 08:12:20.0
Language : Türkçe
Konu : İç Hastalıkları Hemşireliği
Number of pages: 250-270
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kronik ağrı, yaşlıların yaşadığı semptomlardan birisidir. Kronik ağrı için yaygın farmakolojik müdahalelerin kullanımı kısa süreli semptomların hafifletilmesinde etkili olsa da uzun süreli kullanımları ciddi yan etkilere ve sağlık bakım sisteminde yüksek maliyetlere neden olabilmektedir. Bu nedenle yaşlılarda görülen kronik ağrıyı hafifletmek için diğer destekleyici yöntemlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Son zamanlarda, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları semptom yönetiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinden biri olan aromaterapinin kronik ağrı yönetiminde etkili olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bu bakımdan ele alındığında; bireylerin bakımında temel rol üstlenen, sezgileri yüksek ve bireyi bütüncül olarak değerlendirebilme yetisine sahip hemşirelerin, aromaterapiyi bireylerin verimliliğini ve yaşam kalitesini ciddi düzeyde azaltan bir durum olan kronik ağrının yönetiminde kullanması önem arz etmektedir. Böylece hemşirelik bakımının kalitesi de arttırılabilecek ve bireylerin optimal düzeyde iyilik hali sağlanabilecektir. Bu derleme ile yaşlılarda kronik ağrı, aromaterapi,  aromaterapinin kronik ağrıya etkisi  konuları hakkında bir çerçeve oluşturulması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Chronic pain is one of the symptoms experienced by the elderly. Although the use of common pharmacological interventions for chronic pain is effective in relieving short-term symptoms, their long-term use can cause serious side effects and high costs to the health care system. Therefore, other supportive methods are needed to relieve chronic pain in the elderly. Recently, complementary and alternative medicine practices have been widely used in symptom management. Studies have shown that aromatherapy, one of the complementary and alternative treatment methods, is effective in chronic pain management. Considered in this respect; It is important that nurses, who play a fundamental role in the care of individuals, have high intuition and the ability to evaluate the individual holistically, use aromatherapy in the management of chronic pain, which is a condition that seriously reduces the productivity and quality of life of individuals. Thus, the quality of nursing care can be increased and the optimal level of well-being of individuals can be ensured. This review aims to create a framework about chronic pain in the elderly, aromatherapy, and the effect of aromatherapy on chronic pain.

Keywords