HEMŞİRELİK SÜRECİNDE ANAHTAR ÖGE: ELEŞTİREL DÜŞÜNME

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-26 14:48:12.0
Language : Türkçe
Konu : İç Hastalıkları Hemşireliği
Number of pages: 118-135
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eleştirel düşünme 21. yüzyıl becerilerinden biri olup eğitim ve çalışma alanlarında oldukça ilgi görmektedir. Hemşirelikte ise eleştirel düşünme en kritik becerilerden biridir. Hemşirelikte eleştirel düşünme etkili klinik karar vermek, kanıta dayalı uygulamaları gerçekleştirmek ve bakım sürecini yönetmek için gereklidir. Ancak hemşirelikte çeşitli gruplarla yapılan çalışmalarda katılımcıların eleştirel düşünme düzeyinin yeterli olmadığı belirtilmektedir. Bu makalede de hemşirelik uygulamalarının profesyonel temelini oluşturan, uygulamaların yeterliliğini, etkinliğini ve kalitesini destekleyen ve bir bilimsel problem çözme süreci olarak tanımlanan hemşirelik sürecinde eleştirel düşünmeye odaklanılmıştır. Bu derlemenin amacı öğrencilerin hemşirelik süreci özelinde eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik stratejileri incelemektir.

Keywords

Abstract

Critical thinking is one of the 21st-century skills and is receiving a lot of attention in educational and occupational fields. In nursing, critical thinking is one of the most vital skills. Critical thinking for nursing is necessary to make effective clinical decisions, implement evidence-based practices, and guide the nursing process. However, studies conducted with various groups in nursing found that the level of critical thinking among participants was inadequate. This article focused on critical thinking in the nursing process, defined as a scientific problem-solving process, which forms the professional foundation of nursing practice and supports the appropriateness, effectiveness, and quality of care. The review aimed to explore strategies to develop students' critical thinking skills in nursing care.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics